PN-EN 1090 – wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych

Seria norma PN-EN 1090 składa się z 5 części:

PN-EN 1090-1: 2012

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Cześć 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych,

PN-EN 1090-2: 2018

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Cześć 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych,

PN-EN 1090-3: 2019

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Cześć 3: Wymagania techniczne konstrukcji aluminiowych,

PN-EN 1090-4: 2018

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Cześć 4: Wymagania techniczne dotyczące profilowanych na zimno stalowych elementów konstrukcji oraz konstrukcji dachów, sufitów, stropów i ścian,

PN-EN 1090-5: 2017

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Cześć 5: Wymagania techniczne dotyczące profilowanych na zimno aluminiowych elementów konstrukcyjnych oraz konstrukcji poszycia dachów, sufitów, stropów i ścian.

W serii norm PN-EN 1090 określono wymagania dotyczące oceny zgodności właściwości elementów i zestawów elementów konstrukcyjnych ze stali lub aluminium, wprowadzanych na rynek wyrobów budowlanych w krajach Unii Europejskiej i nie tylko.

Ocenie podlega zarówno wytwarzanie jaki i projektowanie konstrukcji.

Normy podają wymagania jakie należy spełnić na każdym etapie procesu wytwarzania aby zapewnić że wykonany wyrób posiada odpowiednie właściwości zgodne z projektem i specyfikacją.

Norma porusza takie etapy wytwarzania jak:

 • Zakupy materiałów według odpowiednich przepisów i norm,
 • Identyfikacja, zapewnienie odpowiedniej identyfikacji wyrobu oraz jego podzespołów na wszystkich etapach produkcji,
 • Przygotowanie i scalenie w tym cięcie termiczne, formowanie, wykrawanie,
 • Spawanie, tutaj określono pełne wymagania w zakresie spawania m.in. w zakresie: WPQR, spawaczy, nadzoru spawalniczego i wymagania jakie musi spełnić zakład wykonujący proces spawania,
 • Łączenie mechaniczne, określono wymagania jakie muszą spełnić same łączniki oraz sposób prowadzenia procesu łączenia mechanicznego i kontroli tego procesu,
 • Montaż, wszystkich podzespołów oraz kotwienia na podporach,
 • Obróbka powierzchni od przygotowania podłoża do malowania po postępowanie na materiałami nierdzewnymi,
 • Tolerancję geometryczne, podając głownie kryteria akceptacji dla tolerancji wytwarzania, montażu lub tolerancji funkcyjnych,
 • Kontrolę i badania wszystkich powyższych etapów.
Sprawdź także:  Metoda Rockwella

Norma PN-EN 1090-2

Konstrukcje stalowe w swoim zakresie określa wymagania dla stalowych konstrukcji budowlanych jako całość lub element konstrukcji, wytwarzany z następujących wyrobów hutniczych:

 • wyroby walcowane na gorąco ze stali gatunków nie wyższych niż S700,
 • profilowanych na zimno kształtowników i blach ze stali gatunków nie wyższych niż S700,
 • wyrobów formowanych na gorąco lub na zimno ze stali nierdzennych austenitycznych, austenityczno-ferrytycznych i ferrytycznych,
 • kształtowników zamkniętych formowanych na gorąco lub na zimno, w tym standardowych kształtowników rurowych oraz projektowanych indywidualnie kształtowników złożonych spawanych.

Normę PN-EN 1090-2 można także stosować do konstrukcji ze stali konstrukcyjnej gatunków wyższych, z S960 włącznie, o ile warunki wykonania zostaną dostosowane do kryteriów niezawodności i zostaną określone wszystkie niezbędne wymagania dodatkowe.

Norma PN-EN 1090-3

Konstrukcje aluminiowe w swoim zakresie określa wymagania dla wykonania aluminiowych konstrukcji i elementów konstrukcyjnych wytwarzanych z następujących wyrobów:

 • walcowanych blach, taśm i blach,
 • kształtowników wyciskanych,
 • drutów, prętów i rur ciągnionych na zimno,
 • odkuwek,
 • odlewów.

Podane wymagania nie są uzależnione od typu ani kształtu konstrukcji aluminiowej i odnoszą się zarówno do konstrukcji obciążonych przeważająco statycznie, jak i konstrukcji narażonych na zmęczenie. Wymagania określono w zależności od klas wykonania, które są powiązane z klasami konsekwencji zniszczenia.

Norma PN-EN 1090 jest bardzo rozpowszechniona w produkcji konstrukcji budowlanych jak również konstrukcji maszynowych dla których nie określono dotychczas osobnych norm i wymagań. Głównymi zaletami serii norm PN-EN 1090 jest wyspecyfikowanie kompleksowych wymagań na każdym etapie produkcji i montażu konstrukcji stalowych, dlatego tak często klienci wykorzystują ją jako podstawowe wymaganie produkcji.

W swoich laboratoriach prowadzimy badania nieniszczące na potrzeby wymagań norm m.in. sprawdzenie przydatności procesu cięcia termicznego lub prostowania płomieniowego. Wspomagamy również klientów w zakresie certyfikacji personelu produkcyjnego oraz wdrożenia nowych technologii na zgodność z serią norm PN-EN 1090.

Sprawdź także:  Moduł Younga