Skip to main content

PN-EN 1090 – wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych

Seria norma PN-EN 1090 składa się z 5 części:

PN-EN 1090-1: 2012

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Cześć 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych,

PN-EN 1090-2: 2018

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Cześć 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych,

PN-EN 1090-3: 2019

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Cześć 3: Wymagania techniczne konstrukcji aluminiowych,

PN-EN 1090-4: 2018

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Cześć 4: Wymagania techniczne dotyczące profilowanych na zimno stalowych elementów konstrukcji oraz konstrukcji dachów, sufitów, stropów i ścian,

PN-EN 1090-5: 2017

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Cześć 5: Wymagania techniczne dotyczące profilowanych na zimno aluminiowych elementów konstrukcyjnych oraz konstrukcji poszycia dachów, sufitów, stropów i ścian.

W serii norm PN-EN 1090 określono wymagania dotyczące oceny zgodności właściwości elementów i zestawów elementów konstrukcyjnych ze stali lub aluminium, wprowadzanych na rynek wyrobów budowlanych w krajach Unii Europejskiej i nie tylko.

Ocenie podlega zarówno wytwarzanie jaki i projektowanie konstrukcji.

Normy podają wymagania jakie należy spełnić na każdym etapie procesu wytwarzania aby zapewnić że wykonany wyrób posiada odpowiednie właściwości zgodne z projektem i specyfikacją.

Norma porusza takie etapy wytwarzania jak:

 • Zakupy materiałów według odpowiednich przepisów i norm,
 • Identyfikacja, zapewnienie odpowiedniej identyfikacji wyrobu oraz jego podzespołów na wszystkich etapach produkcji,
 • Przygotowanie i scalenie w tym cięcie termiczne, formowanie, wykrawanie,
 • Spawanie, tutaj określono pełne wymagania w zakresie spawania m.in. w zakresie: WPQR, spawaczy, nadzoru spawalniczego i wymagania jakie musi spełnić zakład wykonujący proces spawania,
 • Łączenie mechaniczne, określono wymagania jakie muszą spełnić same łączniki oraz sposób prowadzenia procesu łączenia mechanicznego i kontroli tego procesu,
 • Montaż, wszystkich podzespołów oraz kotwienia na podporach,
 • Obróbka powierzchni od przygotowania podłoża do malowania po postępowanie na materiałami nierdzewnymi,
 • Tolerancję geometryczne, podając głownie kryteria akceptacji dla tolerancji wytwarzania, montażu lub tolerancji funkcyjnych,
 • Kontrolę i badania wszystkich powyższych etapów.
Sprawdź także:  Grubość powłoki malarskiej na konstrukcji stalowej - badania wg ISO 12944

Norma PN-EN 1090-2

Konstrukcje stalowe w swoim zakresie określa wymagania dla stalowych konstrukcji budowlanych jako całość lub element konstrukcji, wytwarzany z następujących wyrobów hutniczych:

 • wyroby walcowane na gorąco ze stali gatunków nie wyższych niż S700,
 • profilowanych na zimno kształtowników i blach ze stali gatunków nie wyższych niż S700,
 • wyrobów formowanych na gorąco lub na zimno ze stali nierdzennych austenitycznych, austenityczno-ferrytycznych i ferrytycznych,
 • kształtowników zamkniętych formowanych na gorąco lub na zimno, w tym standardowych kształtowników rurowych oraz projektowanych indywidualnie kształtowników złożonych spawanych.

Normę PN-EN 1090-2 można także stosować do konstrukcji ze stali konstrukcyjnej gatunków wyższych, z S960 włącznie, o ile warunki wykonania zostaną dostosowane do kryteriów niezawodności i zostaną określone wszystkie niezbędne wymagania dodatkowe.

Norma PN-EN 1090-3

Konstrukcje aluminiowe w swoim zakresie określa wymagania dla wykonania aluminiowych konstrukcji i elementów konstrukcyjnych wytwarzanych z następujących wyrobów:

 • walcowanych blach, taśm i blach,
 • kształtowników wyciskanych,
 • drutów, prętów i rur ciągnionych na zimno,
 • odkuwek,
 • odlewów.

Podane wymagania nie są uzależnione od typu ani kształtu konstrukcji aluminiowej i odnoszą się zarówno do konstrukcji obciążonych przeważająco statycznie, jak i konstrukcji narażonych na zmęczenie. Wymagania określono w zależności od klas wykonania, które są powiązane z klasami konsekwencji zniszczenia.

Norma PN-EN 1090 jest bardzo rozpowszechniona w produkcji konstrukcji budowlanych jak również konstrukcji maszynowych dla których nie określono dotychczas osobnych norm i wymagań. Głównymi zaletami serii norm PN-EN 1090 jest wyspecyfikowanie kompleksowych wymagań na każdym etapie produkcji i montażu konstrukcji stalowych, dlatego tak często klienci wykorzystują ją jako podstawowe wymaganie produkcji.

W swoich laboratoriach prowadzimy badania nieniszczące na potrzeby wymagań norm m.in. sprawdzenie przydatności procesu cięcia termicznego lub prostowania płomieniowego. Wspomagamy również klientów w zakresie certyfikacji personelu produkcyjnego oraz wdrożenia nowych technologii na zgodność z serią norm PN-EN 1090.

Sprawdź także:  Równoważnik węgla

Sprawdź również:

11.16.2023
Kurs spawacza w Szczecinie to doskonała inwestycja w rozwój zawodowy. W tym kompleksowym poradni…
07.18.2019
Określenie właściwości mechanicznych rur eksploatowanych w podwyższonych temperaturach realizuje…
03.04.2024
Dlaczego tak istotne są testy korozyjne? Korozja metali i stopów, a także degradacja mat…
11.16.2023
Zawód spawacza rurociągów cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na satysfakcjonujące zaro…
03.04.2024
Dlaczego pomiar grubości powłoki ochronnej jest tak ważny? Grubość powłoki determinuje b…
07.11.2021
Moduł sprężystości wzdłużnej (E) jest jedną z kilku cech sprężystości materiału, charakteryzuje …