PN-EN 15085 Kolejnictwo – Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych

Seria norma PN-EN 15085 składa się z 6 części:

PN-EN 15085-1: 2013 Kolejnictwo – Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych – Cześć 1: Postanowienia ogólne,

PN-EN 15085-2: 2021 Kolejnictwo – Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych – Cześć 2: Wymagania dotyczące jakości i certyfikacja zakładów spawalniczych,

PN-EN 15085-3: 2023 Kolejnictwo – Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych – Cześć 3: Wymagania konstrukcyjne,

PN-EN 15085-4: 2007 Kolejnictwo – Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych – Cześć 4: Wymagania produkcyjne,

PN-EN 15085-5: 2007 Kolejnictwo – Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych – Cześć 5: Kontrola, badania i dokumentacja,

PN-EN 15085-6: 2023 Kolejnictwo – Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych – Cześć 6: Wymagania dotyczące spawania w utrzymaniu ruchu.

Seria norm PN-EN 15085 dotyczy spawania materiałów metalicznych w procesie produkcji i obsługi pojazdów szynowych i ich części składowych. Dodatkowo określa wymagania certyfikacji i jakości procesu spawania podczas prac związanych z budową i naprawą pojazdów szynowych i ich części składowych z uwzględnieniem parametrów właściwych dla kolei. Stanowi ważne połączenie między wymaganiami technicznymi określonymi podczas projektowania, a osiągnieciem odpowiedniej jakości złączy spawanych podczas produkcji i wykazaniem wymaganej jakości podczas kontroli.

To powiązaniem osiągnięto poprzez zdefiniowanie klasy jakości złącza spawanego podczas projektowania, opartej na współczynnikach bezpieczeństwa i naprężenia istotnych dla zastosowań związanych z koleją. Na podstawie klas jakości złącz spawanych określane są poziomy certyfikacji dla produkcji, a także kontroli i prób oraz kwalifikacji pracowników.

Seria norm PN-EN 15085 obejmuje procesy spawania stali, stopów aluminium oraz odlewów. Co istotne seria norm nie obejmuje kwalifikacji produktów. Służą temu krajowe wymagania specyficzne dla danego kraju lub regionu.

W normie PN-EN 15085-2 określono trzy poziomy klasyfikacji w zależności od poziomu bezpieczeństwa:

  • CL1 – dla spawanych pojazdów szynowych i ich spawanych elementów o dużym znaczeniu dla bezpieczeństwa,
  • CL2 – dla spawanych pojazdów szynowych i ich spawanych elementów o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa,
  • CL3 – dla spawanych pojazdów szynowych i ich spawanych elementów o małym znaczeniu dla bezpieczeństwa,
Sprawdź także:  Własności wytrzymałościowe stali

Dodatkowo w normie PN-EN 15085-2 określono cztery typy aktywności dla producentów pojazdów szynowych oraz ich komponentów:

  • Design – D – Obliczenia, projektowanie i dokumentacja dla produkcji oraz napraw w pojazdach szynowych i ich komponentach,
  • Production – P – Produkcja, modyfikacja i testowanie w pojazdach szynowych i ich komponentach,
  • Maintenance – M – Naprawy pojazdów szynowych i ich komponentów poprzez spawanie,
  • Purchase and supply – S – Zakup I sprzedaż spawanych komponentów dla nowo wyprodukowanych oraz naprawianych pojazdów szynowych, bez wykonywania spawania.

W zakresie procesu spawania pojazdów szynowych i ich komponentów główne wymagania stanowi seria norm PN-EN ISO 3834, natomiast seria norm PN-EN 15085 podaje specyficzne wymagania związane z koleją.

Branża kolejowa rozwija się w Polsce bardzo intensywnie od dłuższego czasu. Jako firma Tenslab widzimy znaczący wzrost ilości klientów związanych z tą branżą dla której oprócz wsparcia w zakresie certyfikacji na zgodność z serią norm PN-EN 15085 oraz certyfikacją personelu spawalniczego, wykonujemy również szereg badań niszczących w naszych laboratoriach.