Pomiar połysku lakieru

Jak zmierzyć połysk lakieru?

Połysk lakieru to jedna z najważniejszych cech decydujących o jego jakości. Odpowiedni połysk zapewnia estetyczny wygląd powierzchni, a także decyduje o trwałości powłoki lakierniczej, dlatego warto regularnie kontrolować ten parametr. 

Pomiar połysku lakieru można wykonać za pomocą specjalnego miernika zwanego połyskomierzem. Urządzenie to emituje wiązkę światła, która pada na badaną powierzchnię, a następnie mierzy ilość odbitego od niej promieniowania. Wynik podawany jest w jednostkach GU (gloss units).

Instrukcja krok po kroku jak zmierzyć połysk lakieru

Przygotowanie powierzchni do pomiaru

Przed pomiarem należy starannie oczyścić badaną powierzchnię z powłoką lakierniczą z wszelkich zabrudzeń i kurzu, które mogą zafałszować odczyt. W tym celu można użyć miękką szmatkę zwilżoną alkoholem izopropylowym. Nie należy stosować mocnych detergentów ani twardych gąbek, które mogą porysować lakier.

Kalibracja połyskomierza

Każdy połyskomierz przed pomiarem wymaga kalibracji. Służy do tego czarna płytka wzorcowa o znanym połysku, zwykle dostarczana wraz z urządzeniem. Po nałożeniu płytki na głowicę pomiarową należy nacisnąć przycisk kalibracji i poczekać, aż połyskomierz ustawi się na prawidłową wartość odniesienia.

Wybór kąta pomiaru

Połyskomierze umożliwiają pomiar pod różnymi kątami. Najczęściej jest to 20°, 60° i 85°. Kąt 60° odpowiada połyskowi postrzeganemu przez ludzkie oko i jest najczęściej stosowany do pomiaru połysku lakierów samochodowych. Kąt 20° służy do pomiaru lakierów półmatowych, a 85° do wysokopołyskowych powłok.

Wykonanie pomiaru 

Po skalibrowaniu połyskomierza i ustawieniu kąta, głowicę pomiarową należy przyłożyć do badanej powierzchni lakieru, nacisnąć przycisk pomiaru i odczytać wynik na wyświetlaczu urządzenia. Dobrą praktyką jest wykonanie kilku pomiarów w różnych miejscach i uśrednienie uzyskanych wartości.

Interpretacja wyników

W zależności od typu lakieru, uzyskuje się różne wartości pomiarowe. Oto przybliżone zakresy w zależności od typu badanego lakieru:

  • Lakier matowy: poniżej 10 GU,
  • Lakier satynowy: 10-35 GU,
  • Lakier półpołyskowy: 35-70 GU,
  • Lakier połyskowy: 70-85 GU,
  • Lakier wysokopołyskowy: powyżej 85 GU.
Sprawdź także:  Książeczka spawacza - przewodnik

Jeśli zmierzony połysk mieści się w powyższych zakresach, lakier należy uznać za dobrej jakości. Wyniki poza skalą mogą wskazywać na wadę lakieru lub błąd w procesie lakierowania.

Uzyskane wyniki pomiarowe warto również porównać z parametrami podanymi przez producenta lakieru. To pozwoli sprawdzić, czy lakier został nałożony prawidłowo i osiągnął zakładane właściwości.

Jak często mierzyć połysk lakieru?

Pomiar połysku lakieru warto wykonywać:

  • Bezpośrednio po nałożeniu lakieru – kontrola poprawności lakierowania.
  • Podczas eksploatacji pojazdu – monitoring trwałości powłoki lakierniczej.
  • Przed polerowaniem lakieru – dobór odpowiednich środków i techniki.
  • Po zauważeniu niepokojących zmian w wyglądzie lakieru – diagnostyka problemu.

Nie ma ściśle określonych terminów, kiedy należy kontrolować połysk. W przypadku lakierów samochodowych, warto mierzyć go przynajmniej raz w roku lub po sezonie zimowym. Pozwoli to wykryć ewentualne uszkodzenia powłoki i zapobiec jej dalszej degradacji.

Podsumowanie

Pomiar połysku lakieru to prosta czynność, którą można wykonać samodzielnie za pomocą niedrogiego połyskomierza. Regularna kontrola tego parametru pozwala utrzymać lakier w dobrym stanie i zapobiec przedwczesnemu zużyciu.