Skip to main content
Próba łamania

Próba łamania

Próba łamania

Próba łamania jest próbą polegającą na złamaniu badanej próbki celem obserwacji przełomu pod kątem wielkości i rozłożenia niezgodności spawalniczych.

Próbę łamania wykonujemy na maszynie wytrzymałościowej, stopniowo obciążając złącze spawane aż do jego złamania. Badanie to ma szczególne znaczenie w przypadku egzaminowania spawaczy, jest jedną z częściej wykonywanych prób w tym celu.

Próbę łamania wykonujemy zgodnie z:

  • PN-EN ISO 9017

Sprawdź także:  Badania zawartości ferrytu