Przemysław Cukrowski

Magister inżynier inżynierii spawalnictwa. Absolwent Politechniki Szczecińskiej wydziału Mechanika i Budowa Maszyn. Inżynier spawalnik IWE, specjalista w zakresie spawalnictwa, badań nieniszczących i materiałoznawstwa. Ponad 15 letnie doświadczenie w produkcji konstrukcji stalowych. Certyfikowany w stopniu 3 w zakresie badań VT i MT oraz w stopniu 2 w zakresie badań PT. Kierownik Działu Szkoleń, Certyfikacji i Nadzorów Tenslab w Szczecinie

Kwalifikowanie technologii spawania

Przed rozpoczęciem spawania danego elementu lub konstrukcji konieczne jest opracowanie instrukcji technologicznej spawania (WPS – welding procedure specification), która stanowi swoisty przepis jak prowadzić proces spawania tak aby w jego wyniku otrzymać połączenie spawane spełniające dane wymagania. Proces spawania uważany…