Próba udarności

Udarnością nazywamy odporność materiału na pękanie pod wpływem obciążenia dynamicznego. Próbę udarności wykonujemy w temperaturze pokojowej, w temperaturach obniżonych od temperatury pokojowej do -60oC oraz w temperaturze ciekłego azotu (-196oC). Obniżenie temperatury badania, w większości przypadków, wpływa na zwiększenie kruchości materiału, spadek pracy łamania i zmniejszenie udarności. Próbę udarności metali przeprowadza się na młocie Charpy`ego, … Czytaj dalej Próba udarności