Skip to main content
Jednoczesna analiza termograwimetryczna (STA)

Jednoczesna analiza termograwimetryczna (STA)

Jednoczesna analiza termograwimetryczna (STA) jest połączeniem termograwimetri (TGA) i różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC). Zastosowanie tej techniki pozwala na jednoczesne uzyskanie większej ilości danych niż w przypadku oddzielnych badań, co znacznie przyspiesza badanie danego materiału.

Analizatory STA używane są najczęściej do

  • badania reakcji chemicznych i przemian fazowych zachodzących podczas ogrzewania substancji,
  • wyznaczania parametrów termodynamicznych i kinetycznych reakcji,
  • wyznaczania i porównywania trwałości termicznej poszczególnych materiałów.
termograwimetria (TGA)
skaningowa kalorymetria różnicowa (DSC)
Sprawdź także:  Spektroskopia Ramana