Skip to main content
Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC)

Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC)

Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) jest jedną z technik analizy termicznej, polega na pomiarach różnic między szybkością przepływu ciepła do próbki i wzorca w funkcji temperatury lub czasu. W trakcie badania kontrolowana jest temperatura jednocześnie dla badanego materiału i materiału referencyjnego. Technika DSC umożliwia takie pomiary procesów: zeszklenia, topnienia i krystalizacji.

Sprawdź także:  Opinie techniczne