Skip to main content
Spektroskopia Ramana

Spektroskopia Ramana

Spektroskopia Ramana jest jedną z metod spektroskopii wibracyjnej, która polega na wykorzystaniu efektu Ramana tzn. fotony ze światła monochromatycznego uderzają w badany obiekt, powodując emisję światła o innej długości fali w wyniku ruchu molekularnego, a zebrane „światło” zostaje przeanalizowane przez urządzenie badawcze – spektrograf. Wynikiem badań jest widmo Ramana, które przedstawia charakterystyczne sygnały lub „pasma” dla obiektu analizowango.

Spektroskopia Ramana może dostarczyć informacji o:

  • składzie chemicznym substancji,
  • krystaliczności, polimorfizmie
  • zmianach ciśnienia i temperatury.

Sprawdź także:  Obróbka cieplna