Skip to main content
Termograwimetria (TGA)

Termograwimetria (TGA)

Termograwimetria (TGA) lub analiza termograwimetryczna jest jedną z technik analizy termicznej służącą do określania zmian masy badanej próbki w określonym reżimie temperaturowym. Zmiany masy próbki wynikają z zadanej temperatury badania i pozwalają badanie zachodzących w materiale przemian fazowych i reakcji.

Pomiary termograwimetryczne można przeprowadzać w warunkach statycznych jak i dynamicznych.

Termograwimetria wykorzystywana jest m.in. do:

  • badań stabilności termicznej,
  • badań kinetycznych procesów chemicznych syntezy, rozpadu, czy wymiany,
  • charakterystyki materiałów,
  • badania korozji (badanie procesów utleniania),
  • analizy składu.

Sprawdź także:  Spektrometria dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (EDS)