Skip to main content
Dyfrakcja rentgenowska (XRD)

Dyfrakcja rentgenowska (XRD)

Dyfrakcja rentgenowska (XRD) polega na pomiarze kąta ugięcia promieni rentgenowskich w analizie materiałowej – materiałów o budowie krystalicznej zarówno w formie ciała stałego jak i w formie proszkowej. Wyniki badania mogą być jakościowe jak i ilościowe. Metoda ta pozwala na m.in.:
  • analizę składu fazowego,
  • badaniu naprężeń resztkowych,
  • określeniu zawartości austenitu szczątkowego.
Sprawdź także:  Obróbka mechaniczna próbek