Skip to main content
Badania w komorze starzeniowej z ksenonową lampą łukową

Badania w komorze starzeniowej z ksenonową lampą łukową

Opis badania

Badania realizowane w komorze starzeniowej z ksenonową lampą łukową polegają na przyspieszonej symulacji działania naturalnych czynników klimatycznych (atmosferycznych/pogodowych: światło UV, temperatura, wilgotność, kondensacja pary wodnej) na badany materiał (powłoka malarska, kompozyt, tworzywo sztuczne). Próbki/panele testowe w trakcie badania naświetlane są lampami o określonym natężeniu, w powtarzalnych cyklach temperatury i wilgotności. Standardowy test w komorze trwa 1000 h, zaś optymalne wymiary próbek do badań powinny wynosić 100 – 152 mm x 70 – 76 mm x 5 mm (długość x szerokość x grubość).

 

Przedmiot badań

W komorze ksenonowej można przeprowadzać przyspieszone badania starzeniowe dla przemysłu: samochodowego, kolejowego, lotniczego, obronnego, budowlanego, kosmetycznego. Testy wykonuje się na próbkach: farb, lakierów, materiałów konstrukcyjnych, tworzyw sztucznych, tekstyliów, tuszy, materiałów budowlanych, pokryć dachowych, elementów karoserii pojazdów cywilnych i pancerzy pojazdów wojskowych, podzespołów elektronicznych, materiałów elewacyjnych, geowłóknin, agrowłóknin, gum, materiałów narażonych na działanie czynników środowiska zewnętrznego.

Badania realizowane w komorze ksenonowej mają charakter testów porównawczych i przesiewowych. Można je odnosić do próbki wzorcowej lub porównywać wyniki pomiędzy badanymi próbkami. Badania gwarantują przyspieszony efekt starzenia oraz zapewniają identyczne warunki w przypadku konieczności powtarzania badań. Dodatkowo, w przypadku lamp ksenonowych, które imitują światło UV, możliwe jest przeliczenie czasu przebywania próbek w komorze na warunki naturalne.

 

Aparatura pomiarowa

Komora dedykowana do testów starzeniowych wyposażona jest w ksenonowe lampy łukowe. Aparatura ta pozwala programowanie cykli badawczych w konfiguracjach jasny/ciemny o różnym natężeniu promieniowania i temperatury, a także działania deszczu lub kondensacji pary wodnej na powierzchni badanych próbek (cykl ciemny).

 

Wyniki badań

Sprawdź także:  Badanie odporności korozyjnej (NSS, AASS, CASS)

W trakcie oraz po ekspozycji próbek w komorze ksenonowej podlegają one ocenie wizualnej zmian powierzchniowych i/lub przeprowadzany jest kolorymetryczny pomiar zmiany barwy, a także wykonywane są badania zmian właściwości mechanicznych. Sporządzana jest dokumentacja fotograficzna porównawcza próbki i wzorca po ustalonym czasie w trakcie inspekcji pośrednich lub bezpośrednio po zakończeniu badania w komorze ksenonowej.

 

Normy badawcze

Przyspieszone badania starzeniowe w komorze z ksenonową lampą łukową realizowane są zgodnie z normami i procedurami badawczymi. Najczęściej, badania realizowane są zgodnie z:

  • PN-EN ISO 105-B04:1999,
  • PN-EN ISO 16474-2:2014-02,
  • PN-EN ISO 4892-2:2013-06.

 

Badania powiązane

W komorze starzeniowej z ksenonową lampą łukową możne realizować następujące badania powiązane:

  • pomiar zmiany barwy,
  • pomiar połysku powierzchni,
  • badania wytrzymałościowe.