Badania radiograficzne RT

Metoda radiograficzna (RT, X-ray) umożliwia wykrycie wewnętrznych wad objętościowych (braki przetopów, porowatości, zażużlenia) w różnorodnych materiałach. Najpopularniejsze materiały prześwietlane to stal, stopy aluminium i stopy miedzi.

Stosowana głównie do badania złączy doczołowych elementów płaskich i rurowych.
Maksymalna grubość prześwietlanego przez nas materiału wynosi 50 mm dla stali.

Badania nieniszczące wykonujemy we współpracy z firmą Navitest Sp. z o. o.

Sprawdź także:  Pomiary twardości