Skip to main content
Badania magnetyczno-proszkowe MT

Badania magnetyczno-proszkowe MT

Badania magnetyczno-proszkowe MT

Metoda magnetyczno-proszkowa (MT, MPI) pozwala wykrywać wady powierzchniowe i podpowierzchniowe (do około 2 mm pod powierzchnią) w materiałach ferromagnetycznych. Jest to najpowszechniej stosowana metoda do wykrywania wad powierzchniowych na konstrukcjach stalowych.

Badania magnetyczno – proszkowe nie wymagają tak dokładnego przygotowania powierzchni jak w przypadku badań penetracyjnych. Dopuszczalna jest powłoka lakiernicza, która łącznie z podkładem do badań MT nie może przekraczać 50 µm.

Badania magnetyczno-proszkowe można przeprowadzać w świetle białym oraz w promieniowaniu UV (badając w UV można osiągnąć większą czułość badania).

Typowym zastosowaniem tej metody jest badanie złączy spawanych, odkuwek (np. wały: korbowe, napędowe, pośrednie; trzony sterowe; korbowody; śruby), oraz odlewów (np. zawiesia sterów, korpusy silników, obudowy łożysk) w trakcie procesu wytwarzania jak i w eksploatacji.

Badania nieniszczące wykonujemy we współpracy z firmą Navitest Sp. z o.o. oraz Technic-Control Sp. z o.o.

Sprawdź także:  Badania ultradźwiękowe UT