Skip to main content
Badania chropowatości powierzchni

Badania chropowatości powierzchni

Badania chropowatości powierzchni

Pomiary chropowatości wykonujemy specjalnie przeznaczonym do tego urządzeniem. Chropowatość jest jedną z istotnych cech powierzchni metali, szczególnie gdy badane elementy przechodziły wcześniej przez obróbkę mechaniczną bądź termiczną (na przykład cięcie termiczne).

Badanie chropowatości pozwala wyznaczyć podstawowe parametry powierzchni, takie jak: 

  • średnie arytmetyczne odchylenie profilu od linii średniej Ra
  • oraz wysokość chropowatości według dziesięciu punktów profilu – Rz

 

Sprawdź także:  Badania zawartości ferrytu