Skip to main content

PN-EN ISO 5817 – standard jakości w spawalnictwie

PN-EN ISO 5817 to międzynarodowa norma, która określa poziomy jakości niezgodności spawalniczych dla złączy spawanych wykonanych różnymi metodami z wyjątkiem spawanych wiązką. Jest to kluczowy standard w branży spawalniczej, którego znajomość jest niezbędna dla każdego specjalisty zajmującego się spawaniem. W tym artykule omówimy najważniejsze zagadnienia związane z PN-EN ISO 5817, w tym jej zakres, poziomy jakości oraz metody oceny złączy spawanych.

Czym jest PN-EN ISO 5817?

PN-EN ISO 5817 to międzynarodowy standard, który definiuje poziomy jakości dla złączy spawanych ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawania wiązką). Norma ta określa dopuszczalne limity niezgodności spawalniczych w zależności od poziomu jakości oraz metody spawania.

Głównym celem normy PN-EN ISO 5817 jest ujednolicenie kryteriów oceny jakości złączy spawanych na poziomie międzynarodowym. Dzięki temu możliwe jest porównywanie jakości złączy spawanych wykonanych przez różne firmy i w różnych krajach, co ma szczególne znaczenie w dobie globalizacji i międzynarodowej współpracy.

PN-EN ISO 5817 ma zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, takich jak budownictwo, energetyka, przemysł stoczniowy, motoryzacyjny czy lotniczy. Wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka jakość i niezawodność konstrukcji spawanych, stosowanie standardu PN-EN ISO 5817 jest kluczowe.

Jako wieloletni inspektor spawalniczy z doświadczeniem w branży offshore, zawsze kładę duży nacisk na zgodność złączy spawanych z wymaganym poziomem jakości. To gwarancja, że konstrukcje, za które odpowiadam, będą bezpieczne i niezawodne nawet w najtrudniejszych warunkach eksploatacji. – inż. Bartłomiej Flis, inspektor spawalniczy.

Poziomy jakości według PN-EN ISO 5817

PN-EN ISO 5817 definiuje trzy poziomy jakości złączy spawanych: B, C i D, gdzie B oznacza najwyższy, a D najniższy poziom jakości. Poziom jakości określa się na podstawie rodzaju, wielkości i liczby dopuszczalnych niezgodności spawalniczych.

Sprawdź także:  Pobieranie próbek ma znaczący wpływ na wyniki badań niszczących

Poziom jakości B stosuje się dla złączy spawanych o najwyższych wymaganiach, np. w konstrukcjach narażonych na wysokie obciążenia dynamiczne lub pracujących w ekstremalnych warunkach. Poziom jakości C jest najczęściej stosowany w praktyce przemysłowej i zapewnia dobrą jakość złączy spawanych przy umiarkowanych kosztach. Poziom jakości D dopuszcza większe niezgodności i stosuje się go głównie dla mniej odpowiedzialnych złączy spawanych.

Wybór poziomu jakości zależy od wielu czynników, takich jak przeznaczenie konstrukcji, warunki eksploatacji, konsekwencje awarii czy wymagania klienta. Projektant konstrukcji spawanej powinien określić wymagany poziom jakości już na etapie projektowania, uwzględniając wszystkie istotne czynniki.

Poziom jakości Zastosowanie
B Złącza spawane o najwyższych wymaganiach, narażone na ekstremalne obciążenia
C Złącza spawane o średnich wymaganiach, najczęściej stosowane w praktyce
D Złącza spawane o niskich wymaganiach, dla mniej odpowiedzialnych zastosowań

Metody oceny spoin według PN-EN ISO 5817

PN-EN ISO 5817 przewiduje ocenę jakości złączy spawanych badaniem wizualnym (VT).

Badania wizualne są podstawową metodą oceny złączy spawanych i obejmują ocenę wyglądu zewnętrznego spoiny, jej kształtu, równomierności, braku podtopień, pęknięć czy porów powierzchniowych. Badania VT są stosunkowo proste i tanie, ale pozwalają wykryć tylko niezgodności widoczne na powierzchni.

Korzyści ze stosowania PN-EN ISO 5817

Stosowanie PN-EN ISO 5817 niesie ze sobą wiele korzyści dla firm zajmujących się spawalnictwem, jak i dla ich klientów. Przede wszystkim, norma zapewnia powtarzalną i obiektywną ocenę jakości złączy spawanych, niezależnie od miejsca i czasu wykonania.

Dzięki ujednoliconym kryteriom akceptacji, możliwe jest łatwe porównywanie ofert różnych dostawców i wybór tego, który zapewni wymaganą jakość przy optymalnych kosztach. Stosowanie PN-EN ISO 5817 ułatwia też komunikację między zamawiającym a wykonawcą, eliminując nieporozumienia i spory.

Podsumowanie

PN-EN ISO 5817 to kluczowy standard w branży spawalniczej, definiujący poziomy jakości dla złączy spawanych. Znajomość i stosowanie tej normy jest niezbędne dla każdego specjalisty zajmującego się spawaniem, niezależnie od gałęzi przemysłu.

Sprawdź także:  Spawanie gazowe 311 - wszystko, co powinieneś wiedzieć

Wybór odpowiedniego poziomu jakości oraz metody badań złączy spawanych według PN-EN ISO 5817 pozwala zapewnić wysoką jakość i niezawodność konstrukcji spawanych, przy optymalnych kosztach. Wdrożenie tej normy przynosi wymierne korzyści zarówno dla firm spawalniczych, jak i ich klientów.

  • Stosuj PN-EN ISO 5817, aby zapewnić wysoką jakość złączy spawanych.
  • Dobierz poziom jakości B, C lub D w zależności od wymagań projektu.
  • Wykorzystuj badania nieniszczące do obiektywnej oceny złączy spawanych.
  • Pamiętaj, że zgodność z PN-EN ISO 5817 to klucz do sukcesu w branży spawalniczej!

TENSLAB

TENSLAB

Tenslab Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się grupa, w której skład wchodzą: Laboratorium Wzorcujące, Laboratoria Badawcze (Laboratorium Antykorozyjne i Laboratoria Wytrzymałościowe) oraz Dział Szkoleń, Certyfikacji i Nadzorów.
Tenslab Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się grupa, w której skład wchodzą: Laboratorium Wzorcujące, Laboratoria Badawcze (Laboratorium Antykorozyjne i Laboratoria Wytrzymałościowe) oraz Dział Szkoleń, Certyfikacji i Nadzorów.

Sprawdź również:

09.09.2019
Poniżej zestawienie wyników pomiaru zawartości ferrytu delta z wykorzystaniem mikroskopu świetln…
11.08.2019
Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 15614-1:2017-08 oraz przepisów DNVGL-OS-C401:2019-07 minim…
06.03.2019
Pobieranie próbek ma znaczący wpływ na wyniki badań niszczących. Poniżej wyniki z próby udarnośc…
06.27.2024
Spawanie metodą TIG (Tungsten Inert Gas) to jedna z najbardziej precyzyjnych i wszechstronnych te…
11.16.2023
Spawanie metodą WIG (TIG) wymaga precyzji, wprawy i wiedzy. Ukończenie kompleksowego kursu pozwo…