Piotr Grużewski

Magister inżynier mechaniki i budowy maszyn. Absolwent Politechniki Gdańskiej w Gdańsku. Kierownik Laboratorium Wytrzymałościowego Tenslab Oddział w Gdańsku.

Oznaczenia spoin

Rysunek 1. Budowa złącza

Zacznijmy od pojęcia połączenie spawane, które jest nierozłącznym łączeniem materiałów. Złącze spawane powstaje w wyniku stopienia dwóch ze sobą materiałów zazwyczaj przy udziale stopiwa, które łączy te materiały. Jeszcze skupmy się na typowym połączeniu spawanym dwóch ze sobą elementów. Na…