Jarosław Ignaciuk

Technik mechanik budowy maszyn i urządzeń okrętowych, specjalista ds. badań niszczących w Laboratorium Wytrzymałościowym Tenslab Oddział w Gdańsku.

Próba Baumanna

Pojęcia podstawowe Próba Baumanna została opisana w PN-87/H-04514 oraz ISO 4968:1979. Przedmiotem normy jest badanie makrostruktury wyrobów ze stali, staliwa i żeliwa. Próba Baumanna polega na ujawnianiu rozmieszczenia wtrąceń siarczkowych oraz ich detekcji i koncentracji w badanym wyrobie. Siarka w…

Metoda Rockwella

metoda rockwella
Twardość Rockwella Badania twardości metodą Rockwella wykonuje się zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 6508-1. Pomiar twardości metodą Rockwella sprowadza się do wykonania odcisku trwałego w badanym materiale z zastosowaniem określonej siły i wgłębnika zależnego od metody pomiaru. Jako wgłębniki…