oferta

Laboratorium wzorcujące posiada wysokiej klasy wyposażenie pomiarowe, w którego skład wchodzą między innymi:
• długościomierz poziomy,
• głowice mikrometryczne,
• kalibratory podczerwieni,
• komora klimatyczna,
• komparator do płytek wzorcowych,
• piece kalibracyjne,
• pierścienie wzorcowe,
• płytki kątowe,
• płytki wzorcowe,
• płyty granitowe,
• poziomnice,
• stanowisko do wzorcowania kluczy dynamometrycznych,
• stanowisko do wzorcowania testerów adhezji,
• wysokościomierz pionowy.

 

wzorcowanie

„Wzorcowanie (kalibracja) działanie, które w określonych warunkach, w pierwszym kroku ustala zależność pomiędzy odwzorowywanymi przez wzorzec pomiarowy wartościami wielkości wraz z ich niepewnościami pomiaru, a odpowiadającymi im wskazaniami wraz z ich niepewnościami, a w drugim kroku wykorzystuje tę informację do ustalenia zależności pozwalającej uzyskać wynik pomiaru na podstawie wskazania.” - Międzynarodowy Słownik Metrologii Prawnej, GUM, 2005 r.

 

adjustacja

„Adiustacja zbiór czynności wykonanych przy układzie pomiarowym zapewniających, że wartościom wielkości, które mają być mierzone, odpowiadają prawidłowe wskazania.” - Międzynarodowy Słownik Metrologii Prawnej, GUM, 2005 r.

Należy zwrócić uwagę, że kalibracja nadal mylona jest z adiustacją, której cel jest zupełnie inny. Celem adiustacji jest regulacja przyrządu pomiarowego, która doprowadza wskazania do wartości najbardziej zbliżonych do wartości prawdziwych. Po adiustacji przyrządu pomiarowego konieczne jest powtórne przeprowadzenie wzorcowania.

Ciśnienie

Laboratorium wyposażone jest w wysokiej klasy dokładności kalibrator ciśnienia oraz przetworniki ciśnienia, co pozwala na precyzyjne wzorcowanie manometrów, manowakuometrów oraz przetworników ciśnienia w zakresie od -0,1 MPa do 70 MPa. Ciśnienie zadawane jest przy użyciu pompy pneumatycznej lub pompy hydraulicznej. Dzięki zastosowaniu profesjonalnego wyposażenia pomiarowego wzorcujemy ciśnieniomierze pracujące na różnego rodzaju mediach roboczych między innymi są nimi: olej, woda, powietrze, alkohol. Ciśnieniomierze wykorzystywane są np. do monitorowania ciśnienia w różnego rodzaju zbiornikach oraz instalacjach, przy kontroli szczelności zbiorników i instalacji przemysłowych. Wzorcowaniem mogą być objęte następujące grupy przyrządów: 
ciśnieniomierze elektroniczne 
   (-0,1÷70) MPa 
ciśnieniomierze sprężynowe kl. ≥1
ciśnieniomierze sprężynowe kl. <1
przetworniki ciśnienia

Moment siły

Laboratorium posiada wysokiej klasy dokładności stanowisko do wzorcowania narzędzi dynamometrycznych ręcznych w szerokim zakresie momentu siły. Klucze i wkrętaki dynamometryczne wykorzystywane są w m. in. stoczniach i w warsztatach samochodowych. Ze świadectwa wzorcowania wydanego przez laboratorium, można odczytać jaka jest rzeczywista nastawa momentu siły. 

Praca narzędziem dynamometrycznym o nieznanej rzeczywistej nastawie momentu siły grozi zerwaniem łba dokręcanej / odkręcanej śruby lub odkształceniem łączonych elementów. Narzędzia dynamometryczne ręczne mogą być wzorcowane w jednym lub w dwóch kierunkach. Można wyróżnić dwie grupy narzędzi dynamometrycznych ręcznych wzorcowanych w naszym laboratorium, są nimi:
klucze dynamometryczne
(0,4÷3000) Nm
wkrętaki dynamometryczne
(0,4÷3000) Nm

Temperatura i wilgotność

style="width: 50%;">Laboratorium wyposażone jest w nowoczesne, najwyższej klasy przyrządy pomiarowe oraz profesjonalnie przygotowaną grupę specjalistów, co daje możliwości wykonania najbardziej dokładnych pomiarów w zakresie temperatury i wilgotności względnej urządzeń wykorzystywanych zarówno w przemyśle, branży spożywczej, laboratoryjnej czy na prywatne potrzeby. Wzorcujemy przyrządy pomiarowe takie jak:
• higrometry,
• termo-higrometry,
• termometry bezkontaktowe (pirometry),
• termometry elektryczne,
• termometry nieelektryczne.Zakres wzorcowania
higrometr
(20÷90)%
termo-higrometr
(10÷95)°C (20÷90)%
termometr bezkontaktowy (pirometr)
(-15÷500)°C
termometr elektryczny, nieelektryczny
(w termostacie cieczowym)
(-30÷125)°C
termometry elektryczny
(w piecu kalibracyjnym)
(50÷550)°C
termometry elektryczny, nieelektryczny
(w komorze klimatycznej)
(-40÷150)°C

Wielkości elektryczne

Laboratorium posiada wykwalifikowany personel i wyposażone jest w precyzyjne kalibratory wielkości elektrycznych, co pozwala to na wzorcowanie różnego rodzaju przyrządów do pomiarów wielkości elektrycznych do 4 ½ cyfry oraz testerów parametrów sieci elektrycznych, urządzenia te wykorzystywane są między innymi do sprawdzania poprawności działania układów i komponentów elektronicznych, kontroli parametrów sieci elektrycznych, kontroli podłączenia maszyn i urządzeń do sieci, kontroli stanu izolacji oraz parametrów prądu i napięcia wykorzystywanych np. w spawalnictwie. Wzorcowanie obejmuje pomiary parametrów poniższych wielkości:
• napięcie stałe,
• napięcie przemienne,
• prąd stały,
• prąd przemienny,
• rezystancję,
• częstotliwość,
• temperaturę (symulacja termopary),
• pomiar impedancji pętli,
• pomiar rezystancji izolacji oraz napięcia pomiarowego,
• pomiar czasu zadziałania oraz prądu wyzwolenia RCD,
• pomiar ciągłości obwodu.Zakres wzorcowania
analogowe uniwersalne przyrządy pomiarowe 
VDC (0÷±1050) V
IDC (0÷±22) A
VAC 1 mV÷1050 V 10 Hz÷20 kHz
IAC 10 µA÷22 A 20 Hz÷1 kHz
R 10 Ω÷10 GΩ
F 0,1 Hz÷10 MHz
 multimetry cyfrowe oraz mierniki cęgowe
VDC (0÷±1050) V
IDC (0÷±22) A (cęgi do 1100 A)
VAC 1 mV÷1050 V 10 Hz÷20 kHz
IAC 10 µA÷22 A 20 Hz÷1 kHz [cęgi do 1100 A, (45÷90) Hz]
R 10 Ω÷10 GΩ
F 0,1 Hz÷10 MHz
tablicowe przyrządy pomiarowe (jednozakresowe)
VDC (0÷±1050) V
IDC (0÷±22) A
VAC 1 mV÷1050 V 10 Hz÷20 kHz
IAC 10 µA÷22 A 20 Hz÷1 kHz
R 10 Ω÷10 GΩ
F 0,1 Hz÷10 MHz
 testery parametrów sieci elektrycznych
Impedancja pętli zwarcia 50 mΩ÷1,8 kΩ
Rezystancja izolacji 50 Ω÷1950 Ω 1 MΩ÷2 GΩ (Napięcie pomiarowe do 1000V)
RCD tA (10÷2000) ms
IA (6÷2500) mA
Pomiar ciągłości obwodów 0,1 Ω÷10 kΩ

Wielkości geometryczne (długość ikąt)

Laboratorium wyposażone jest w wysokiej klasy dokładności wyposażenie pomiarowe takie jak długościomierz poziomy, komparator do płytek wzorcowych, płytki wzorcowe klasy K, płytki kątowe, wysokościomierz pionowy. Wyposażenie pozwala na precyzyjne wzorcowanie przyrządów pomiarowych takich jak: 

czujnik dźwigniowo-zębaty (diatest) 
do 0,80 mm 
czujnik zegarowy elektroniczny
do 10 mm
czujniki zegarowy zębaty
do 50 mm
dalmierze laserowy
do 30 m
głębokościomierz mikrometryczny
do 300 mm
głębokościomierze suwmiarkowy
do 300 mm
głowica mikrometryczna
do 50 mm
kątomierz
 
kątownik 
do 300 mm
macki pomiarowe
 
miernik grubości powłok lakierniczych
do 1895 μm 
mikrometr czujnikowy (transametr)
do 300 mm
mikrometr wewnętrzny
do 50 mm
mikrometr zewnętrzny
do 1000 mm
pierścień wzorcowy
do ø 125 mm
płytka wzorcowa
do 100 mm
poziomnica budowlana
 
poziomnica elektroniczna
 
poziomnica liniałowa
do 0,02 mm/m
poziomnica ramowa
do 0,02 mm/m
przymiar półsztywny
do 3 m
przymiar wstęgowy
do 30 m
spoinomierz
 
sprawdzian gwintowy pierścieniowy
 
sprawdzian gwintowy trzpieniowy
 
sprawdzian tłoczkowy
 
suwmiarka
do 1500 mm
szczelinomierz
do 1 mm
średnicówka czujnikowa dwupunktowa
 
średnicówka mikrometryczna
 
średnicówka trójpunktowa
do 100 mm
wałeczek pomiarowy (do gwintów)
 
wysokościomierz
 
wzorzec nastawczy do mikrometrów
do 975 mm
wzorzec schodkowy
 

Przyrządy pomiarowe wzorcowane w zakresie długości i kąta wykorzystywane są w działach kontroli jakości, zakładowych laboratoriach metrologicznych, w warsztatach samochodowych, ślusarskich, na budowach, w przemyśle oraz w gospodarstwach domowych. 

Przyrządy do zabezpieczeń antykorozyjnych

Testery przyczepności, adhezji (pull off adhesion test)
do 25 MPa
Testery szczelności powłok lakierniczych (wysokonapięciowe)   
do 40kV
Testery szczelności powłok lakierniczych (niskonapięciowe)   
 
Miernik grubości powłok lakierniczych
50 – 1900 µm
Mierniki warunków klimatycznych
RH  (30, 60, 80)%
T (10, 23, 35)°C
Konduktometr
100 µS/cm,
500 µS/cm,
1500 µS/cm,
10 mS/cm

Urządzenia do badań NDT

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wzorcowania defektoskopów i grubościomierzy ultradźwiękowych. W przypadku wzorcowania innych urządzeń NDT zapraszamy do kontaktu na adres email wzorcujace@tenslab.pl .

Miejsce na hasło
REKLAMOWE

Tenslab Laboratorium Wytrzymałościowe - Oferta