o nas

Laboratorium wzorcujące powstało w 2016 r. jako drugie w kolejności laboratorium firmy TENSLAB. Laboratorium wzorcujące zlokalizowane jest na terenie byłej Stoczni Gdynia, przy ulicy Czechosłowackiej 3, w Parku Konstruktorów (pom. 4.13). Laboratorium wzorcujące świadczy usługi z zakresu wzorcowania przyrządów pomiarowych w oparciu o system zarządzania według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz doświadczenie i wiedzę techniczną personelu. Laboratorium Wzorcujące TENSLAB oferuje usługi wzorcowania (kalibracji) przyrządów pomiarowych w poniższych dziedzinach pomiarowych: ciśnienie, moment siły, temperatura i wilgotność względna, wielkości elektryczne DC i AC małej częstotliwości, wielkości geometryczne (długość i kąt).

Zapraszamy do współpracy! 

 

 

Wyróżnia nas kompleksowość

Tenslab Laboratorium Wytrzymałościowe - O nas