Laboratorium wytrzymałościowe

Tenslab został powołany do życia w 2014 roku wraz z powstaniem Laboratorium Wytrzymałościowego w Gdańsku. 
Wraz z upływem czasu, zakres świadczonych przez firmę usług zwiększał się, co skutkowało rozszerzeniem zakresu wykonywanych badań niszczących.
W kolejnych latach do Laboratoriów Tenslab dołączyły dwa nowe oddziały Laboratorium Wytrzymałościowego w Szczecinie (2018 r.)  oraz w Gdyni (2019 r.).

Oferta Laboratorium Wytrzymałościowego obejmuje badania niszczące (DT) wyrobów hutniczych oraz złączy spawanych, wykonanych z metali i ich stopów. Posiadamy możliwość przeprowadzenia takich badań jak: próba rozciągania, próba udarności, próba zginania, próba łamania, badania twardości, badania metalograficzne makroskopowe i mikroskopowe, badania zawartości ferrytu, badania podatności na korozję oraz analizę składu chemicznego metodą OES mobilnym lub stacjonarnym spektrometrem. 

Laboratoria Tenslab posiadają uznania Polskiego Centrum Akredytacji na badania niszczące (DT) AB 1700.
Laboratoria Wytrzymałościowe posiadają uznania: Polskiego Rejestru Statków, Urzędu Dozoru Technicznego, Burea Veritas, RINA, TUV Nord, TUV Rheinland. Badania wykonywane w Laboratoriach TENSLAB akceptowane są również przez: DNVGL, Lloyd`s Register of Shipping oraz ABS.


Zapraszamy do współpracy! 

Wyróżnia nas kompleksowość

Tenslab Akredytowane Laboratorium Badań Niszczących